Osnova přednášek

 

Osnova přednášky "Chléb a naše zdraví v současnosti a v historii

(prezentace)

 

I. část 

 

Chléb současnosti a minulosti. (Pojednání o paradoxu vývoje.)

Schopnosti předků (Připomenutí pradávného získávání informací a jejich praktického uplatňování v dobách neúrody obilí a nedostatku potravin. Chléb jako prostředek přežití a nástroj moci.)

Podpora a vážnost pekařského řemesla v historii

Období hladu, neúrod, válek, hladomorů. Pochybení. Prevence.

Výběr  z ostatních událostí.

Chléb a některé související události za 1. světové války a v meziválečném období

Chléb a některé související události v období 2. světové války.

Chléb v poválečném období.

Vývoj spotřeby pečiva (1948- 2013)

 

Nabídka první krátké přestávky - podle potřeb pořadatele a posluchačů

 

 

II. část

 

Některé náhražky mouk a některé pekařské zlepšovací prostředky v historii a boj proti nim.

Podmínky používání potravinářských přídatných látek v současnosti.

Některé aplikace potravinářských přídatných látek v současné praxi evropských výrobců (souhrn v číslech)

Výběr sdělení autorit k potravinářským přídatným látkám.

 

 

                                                                                     III. část

Příklady zdravotních rizik používání potravinářských přídatných látek v pekařské praxi.

Dvojaké stanovisko Státního zdravotního ústavu k potravinářskám přídatným látkám.

Strach z požívání potravin.

Líc a rub  pokroku.  Odvrácená strana "pokroku".

Vývoj chování Homo sapiens sapiens. 

Max Währen. Nejstarší evropský kvasový chléb. Muzeum chlebové kultury.

Některá pozadí nárůstu chyb Homo sapiens sapiens.

 

Nabídka druhé krátké přestávky - podle potřeb pořadatele a posluchačů

 

IV. Část

 

Nutriční referenční hodnota a biologická hodnota chleba.

Názor vědců z univerzity v Bologni na biologickou hodnotu kvasového chleba.

Osudy původní mikroflóry půdy, vody a vzduchu. Souvislosti s výrobou kvasového chleba.

Selekce a propagace mikroorganizmů. Bakterie a kvasinky.

 

 

                                                                                    V.  část

Úřední hrátky s pojmy.

Přínosy pečení těst.

Škodlivé produkty pečení potravin.

Cesty k omezení škodlivin.

Původci biologické formulace látek mouk.

Některé efekty navýšení biologické hodnoty chleba

.

 

Nabídka třetí krátké přestávky - podle potřeb pořadatele a posluchačů

 

VI. část 

Inventura vývoje života na Zemi.

Cyklické BZ reakce (Krátké video. Souvislosti ).

Fylogenetický strom

Výběr z historie objevů v genetice (4 obrazy , více než 60 událostí)

GMO, GM plodiny,  vývoj ploch a produkce, významné incidenty a kontaminace.

Globální dominance mikroorganizmů.

Lokální dominance mikroorganizmů.

Sociální chování mikroorganizmů. (Krátké video a fotografie).

Mikrobiální kultury v praxi formulací potravin.

Dvojaká tvář mikroorganizmů.

Výdaje na pečivo, PPL a na zdravotnictví na miskách vah. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková doba přednášky bez přestávek a bez diskuze:  až 4,5 h  podle rozsahu vybraných témat, tedy podle zájmu nebo odborného zaměření posluchačů.

 

Diskuze