Plánované březnové přednášky  jsou zrušeny  v důsledku virové pandemie, vládních omezení a rozhodnutí pořadatelů 
 
V náhradních termínech (v říjnu a  listopadu 2020)  jsem měl přednášet v těchto městech:
 
Obec v okrese Vsetín  - 4-hodinová neveřejná přednáška  pro uzavřenou  skupinu 30 příznivců kvasového chleba
 
Hlučín - Muzeum Hlučínska,  přednáška veřejně dostupná (s omezeným počtem míst v posluchárně)
 
Hluk -  přednáška dostupná veřejnosti
 
Ostrava - Vyšší odborná škola zdravotnická ( přednášky pro žáky denního i dálkového studia)
 
Zlín  -   Ústav technologie potravin, Technologická fakulta, Univerzita Tomáše Bati  ve Zlíně,
            2 neveřejné přednášky  pro studenty  v rozsahu 2 x 2h
 
Ostrava  -  Vyšší odborná škola zdravotnická (3h přednáška pro studenty)  
 
Výše uvedené přednášky budou kvůli pandemii  s vysokou pravděpodobností přesunuty na jaro 2021
 
Předpokládaná další přednáška v roce 2021:  pro Českou potravinářskou společnost    ( v Praze)