2023

Všechny přednášky , slíbené a plánované pro rok 2022, se opět přesouvají na období  roku 2023.
 
Pracuji na cyklu audio prezentací, které v budoucnu umožní , aby zájemci o mé přednášky měli možnost zhlédnout a poslechnout si mé přednášky bez mé osobní účasti.. Je možné, že přístup k cyklu e- přednášek bude zpočátku nějakým způsobem zpoplatněn.