O autorovi

 

Výběr  z dosaženého vzdělání, vztahujícího se k aplikovaným mikrobiologím:

 

Střední průmyslová škola potravinářské technologie, obor zpracování mouky

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Katedra kvasné chemie a bioinženýrství.

Postgraduální studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, obor Enzymové inženýrství.

 

 

Výběr  z praxí, vztahujících se k aplikovaným mikrobiologiím:

Neprivátní praxe:

Školní historická pekárna

Některé průmyslové pekárny Čech a Moravy

Průmyslová drožďárna a lihovar

Průmyslová výroba účinných látek léčiv

Průmyslová výroba biologických insekticidů

Poloprovozní výroba účinných látek léčiv

Poloprovozní výroba velmi čistých látek

 

Privátní  praxe:

Nekomerční výroba tradičního kvasového žitno-pšeničného chleba

Nekomerční výroba slivovice

Nekomerční výroba višňovky - višňového dezertního  kořeněného vína  ( viz https://klub-pratel-visnovky.webnode.cz  )

Nekomerční výroba mnoha druhů ovocných vín 

Nekomerční výroba mléčně kvašené zeleniny

 

Některé oblíbené vědní disciplíny

Mikrobiologie, biochemie, enzymologie, bioinženýrství

Matematika, fyzika, částicová fyzika,  fyzika kosmické plazmy , astrofyzika. 

 

Některé záliby dřívější a některé současné

Hra na hudební nástroje (klavír, kytara )

Umělecká a dokumentární  fotografie

Sportovní činnosti  organizované (sportovní střelba, parašutizmus)  a další různé sporty příležitostné

Fyzické řemeslné práce, související se  stavbou a údržbou vlastních nemovitosti, včetně zahrady a lesa

Péče o horského koně

Domáci výroba ovocných vín  a kvašené zeleniny

Samostudium odborné literatury

Práce na rukopisech publikací, domácí výroba publikací,  vydávání vlastních publikací, lektorská činnost

Poradenství při zavádění nových technologií výroby