COVID data v jiném světle

Veřejně dostupná oficiální data ÚZIS (Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR) obsahují údaje, týkající se mimo jiné i všech neočkovaných proti infekci COVID19.  Naproti tomu souhrné údaje o všech očkovaných proti infekci COVID19  v tabulkách ÚZIS - žel - chybí . Důvod je nasnadě - pro mainstream neatraktivní souhrné údaje o očkovaných tím rozmělněním  méně "křičí".  Rozdrobené oddělené údaje o očkovaných (jednou, pak dvakrát a nakonec posilující dávkou) jsem tedy ve vlastních tabulkách, obsahujících oficiální údaje UZIS, doplnil o součty podílů různě očkovaných lidí v dané kategorii.  Vypočtené údaje jsou uvedeny červenými čísly v mých vlastních sloupcích,  označených SUM. Sečtete-li hodnotu SUM s podílem neočkovaných  (%) a to v každém řádku tabulky, dostanete výsledek 100(%). Je to jednoduchá kontrola správnosti hodnoty podílu všech očkovaných v daném řádku.
Abych mohl tabulky a grafy publikovat na této stránce, musel jsem je převézt do  PDF.  Při konverzi tabulek z LibreOffice Calc do PDF se  ztratila původní označení  sloupců  s daty ÚZIS (původně v Excelu) ,  které jsou zdrojovými daty mých tabulek a grafů. Označení sloupců ÚZIS  jsem respektoval a použil ve svých tabulkách s původními  daty ÚZIS i v grafech.  Správnost údajů si můžete ověřit na internetu  v těchto souborech:
 
 
Ke čtrnácti tabulkám a čtrnácti grafům, uvedených na 15 stranách,  jsem věšinou přidal stručný komentář (tučným písmem). Na mnoha dalších stránkách jsou  údaje z tabulek ÚZIS, roztroušené při konverzi do PDF.
.
Je možné, že Vás  tyto informace překvapí, protože se v médiích neobjevují.  
Zvídaví lidé jimi mohou být  obohaceni.
 
Oldřich Družba  4.1.2022