2021

Přednášky, které byly zrušeny v roce 2020  kvůli  opatřením vlády proti pandemii,   se v případě ústupu pandemie uskuteční  zřejmě na podzim 2021 nebo na jaře 2022:
 
Obec v okrese Vsetín  - 4-hodinová neveřejná přednáška  pro uzavřenou  skupinu 30 příznivců kvasového chleba
 
Hlučín - Muzeum Hlučínska,  přednáška (2h) veřejně dostupná (s omezeným počtem míst v posluchárně)
 
Hluk -  přednáška dostupná veřejnosti
 
Ostrava - Vyšší odborná škola zdravotnická ( dvě  3-hodinové  přednášky pro žáky denního i dálkového studia)
 
Zlín  -   Ústav technologie potravin, Technologická fakulta, Univerzita Tomáše Bati  ve Zlíně,
            2 neveřejné přednášky  pro studenty  v rozsahu 2 x 2h
 
 
 
Předpokládané další přednášky v roce 2021 (zatím zájemci - bez termínů): 
 
Česká potravinářská společnost    ( pravděpodobně v Praze)
 
Univerzitní centrum Telč