2014

Jarní turné s názvem  "Chléb & naše zdraví" s podnázvem "QUO IMUS?"

Témata přednášek jsou přizpůsobena zaměření fakult, muzea a spektru odborností posluchačů.

12.3.2014 17,00h,  Zlín, Aula,  Univerzita Tomáše Bati, FAME,  - odborně-populární přednáška (premiéra). Vstup volný.

 1. Chléb v současnosti a v historii.
 2. Empirie jako element rozhodování našich předků o chlebu.
 3. Předsudky, vztahující se ke chlebu.
 4. Vlivy bakterií na biologickou hodnotu chleba. Zdravotní aspekty
 5. Efekty tepelné stabilizace těst. Zdravotní aspekty
 6. Tradiční kvasový žitnopšeničný chléb jako lék a lékárna. 
 7. Rub a líc pokroku.  Škůdce člověk versus lékař příroda.  Ekonomické aspekty.
 8. Lokální a globální mikrovládci. Management mikrovládců.
 9. Dvojaká tvář mikrovládců.  Člověk a mikroorganizmy, s.r.o.

___________________________________________________________________________________________________

26.3.2014 18,00h,  Pardubice, Posluchárna A2, Univerzita Pardubice - odborně-populární přednáška. Vstupné 50 Kč

 1. Současný stav kvality chleba.   Rozpory mezi právně ukotvenými předpoklady a realitou.  Předsudky.  Trendy.  Pohled do minulosti.
 2. Mikroorganizmy. Jejich globální i lokální dominance.  Dvojaká tvář druhu mikroorganizmu ve zdravotních aspektech.
 3. Vliv výběru prostředků na kvalitu chleba.  Zdravotní aspekty.
 4. Vliv bakterií na formulaci, zušlechtění a detoxikaci mouk.  
 5. Vliv tepelné stabilizace chlebových těst na fyzikální, chemické a biochemické změny, ústící do konečné formulace.  Zdravotní aspekty.  
 6. Tradiční kvasový chléb jako lék.  Nové pohledy na současnost a minulost.
 7. Rub a líc vědeckotechnického pokroku 

____________________________________________________________________________________________________

4.4.2014 17,00h,  Vizovice, Dům kultury. Populární forma přednášky. Vstup volný.

        1. Chléb v současnosti a v historii.

        2. Předsudky, vztahující se ke chlebu. 

        3. Chléb jako lék i jako lékárna.

        4. Návrat kvasového chleba prapředků. 

_____________________________________________________________________________________________________

12.4.2014 18,30h, Loučka. Vojenské muzeum. Populární forma přednášky.  Vstup volný.

        1. Chléb v současnosti a v historii - v období míru i válek

_____________________________________________________________________________________________________

16.4.2014 17,00 Brno-Žebětín. Katolický dům ( dům kultury). Odborně-populární přednáška.

 1. Chléb současnosti a minulosti.   Rozpory mezi právně ukotvenými předpoklady a realitou.  Předsudky.  Trendy.  Exkurze do minulosti.
 2. Mikroorganizmy. Jejich globální i lokální dominance.  Dvojaká tvář druhu mikroorganizmu ve zdravotních aspektech.
 3. Vliv výběru prostředků na kvalitu chleba.  Zdravotní aspekty.
 4. Vliv bakterií na formulaci, zušlechtění a detoxikaci mouk.  
 5. Vliv tepelné stabilizace chlebových těst na fyzikální, chemické a biochemické změny, ústící do konečné formulace.  Zdravotní aspekty.  
 6. Tradiční kvasový chléb jako lék i jako lékárna.
 7. Rub a líc vědeckotechnického pokroku

_____________________________________________________________________________________________________

24.4.2014 17,00h  Valašské Meziříčí. Zámek Kinských ( výstava o chlebu). Populární forma přednášky.

        1. Chléb & naše zdraví. QUO