Anotace

 

Mikrovládci života na Zemi

Mikroorganizmy jsou vládci biosféry Země. Dominují svým množstvím i svými aktivitami. Převaha jejich působení je v přeměnách hmoty i v rozvoji života v biosféře. Vládnou každému vícebuněčnému organizmu, tedy i člověku. Jejich vliv na formulaci a kvalitu potravin, na náš metabolizmus, na správný chod našeho těla, na naše zdraví, na imunitu, na vědomí i nevědomí byl a je větší, než jsme ochotni si připustit.

Mikroorganizmy ovládli biosféru Země na samém počátku a nikdy z této pozice neodstoupili. Jednobuněčné organizmy byly a zůstávají prakticky všudypřítomnou a téměř všemohoucí formou života. Přesto, mnoho lidí pod tlakem reklam a předsudků spatřuje v mikroorganizmech především nepřátele a pokud připouští jejich blahodárné funkce na zdraví, potom jen u mediálně podporovaných šlechtěných mikrobiálních druhů, jimiž jsou některé potraviny obohacovány.

Kniha předkládá jiný obraz mikrobů, jejich pragmatickou povahu, která vede k soutěžím i kompromisům jak v jejich pestrém společenství druhů, tak i ve společném životě s buňkami jejich hostitelů ku prospěchu vzájemně výhodného soužití.

 

 

Chléb a naše zdraví, QUO IMUS?

Nadbytek rozmanitých druhů pečiva současnosti je indicií doby, obdařené nekvalitou a ochuzené o tradiční poctivé pekařské výrobky.  Vymoženosti bující vědeckotechnické éry usnadnily výrobu kousatelných a žvýkatelných tuhých moučných pěn v průmyslu i v domácím prostředí.  Uspokojila nás dostupná technická jednoduchost, která dobře zapadla do narůstajících složitostí našich životů.

Ať si to uvědomujeme nebo ne, cizorodé složky atraktivních náhražek tradičního kvalitního domácího kvasového chleba zasahují do složitých biochemických pochodů v našich útrobách a pomalu, ale zato vytrvale je zatěžují.

Esej „Chléb a naše zdraví“ odhaluje špičku ledovce příčin současného stavu, upozorňuje na mnohá úskalí, na důsledky lehkomyslného rušení tradic, na neprozíravé používání přídatných látek a přípravků k usnadnění výroby pečiva.

Kniha ukazuje méně známé a nové souvislosti, probouzí motivaci k zastavení, k zamyšlení, k využití času a jednoduchých nástrojů v domácím prostředí a ukazuje tak cestu zpátky ke smysluplné tradiční domácí výrobě žitnopšeničného kvasového chleba pro potřebu vlastní a osob blízkých.