Články z archivu

Na podzáložky této části webové stránky budu  v příštích měsících  vybírat  své články, které nebyly součástí mých knih, ale které jsem psal  pro konkrétní osoby, obvykle pro české odborníky z různých oblastí, kteří mne o můj názor požádali.  Mezi články jsou také úvahy a pojednání  o látkách dlouhodobě  jednostranně mediálně neoprávněně odsuzovaných či jednostranně  mediálně neoprávněně vyvyšovaných , dále  moje reakce na unáhlené sdělení autorit  k vývoji klimatu v ČR  , kterým je  moje osobní  hodnocení vývoje  klimatu  v mírném pásmu severní polokoule a předpověď jdalšího  vývoje, psaná z počátku roku 2008, kdy začínal 24. sluneční cyklus.             O. Družba  23. června. 2014