Přídavky v záložkách

03.04.2020 12:09

Dnes byl na záložku Přednášky přidán odkaz na audioverzi hypotézy "MRACI" z roku 2012 (o trvalé dominanci mikroorganizmů na Zemi) , kterou jsem několik měsíců  nahrával v improvizovaném domácím studiu v druhé polovině roku 2012 a ukončil v prvních dnech ledna 2013.  

V březnu 2020  jsem na záložku Články z archivu  přidal pojednání o virech a jejich roli v biosféře a na záložku Glosy jsem uložil   v březnu dokončený článek o pokřiveném charakteru jednoho kamene, jehož rozhodující část byla v mém archivu od roku 1999.